Privacy & Disclaimer

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.foxconsulting.be. In deze disclaimer geven wij oa. aan onder welk voorbehoud wij u de informatie op onze website aanbieden. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Frédéric RENARD is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Frédéric RENARD. Alle publicaties en uitingen op deze website zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

FOX & Co. Consulting streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.foxconsulting.be op deze pagina.

Privacyverklaring

FOX & Co. Consulting maakt gebruikt van uw gegevens om telefonisch contact met u op te nemen (als u daarom verzoekt via onze formulieren, via mail of telefonisch) en/of om u schriftelijk (per mail) te kunnen benaderen voor offertes na gratis analyse van uw facturen voor internet, TV, telefonie en energie. Uw gegevens kunnen ook aangewend worden om u op de hoogte te brengen van relevante informatie betreffende ons bedrijf en de diensten die wij aanbieden (bvb. wijziging openingsuren, nieuwe promoties of diensten...). FOX & Co. Consulting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te verwezenlijken waarvoor uw gegevens worden verzameld, namelijk gratis analyse van uw facturen en voorstel van een budgetvriendelijk alternatief.

FOX & Co. Consulting deelt uw persoonsgegevens niet met derden. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan onze partners doorgegeven indien dit nodig is voor de verdere uitvoering van een overeenkomst met u (contract met onze partners). U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. U kunt uw verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering sturen naar contact@foxconsulting.be. Uiterlijk binnen de 2 weken na ontvangst van uw vraag zal FOX & Co. Consulting op uw verzoek ingaan.

Wij beschouwen de bescherming en de beveiliging van uw gegevens als uiterst belangrijk. Daarvoor hebben we gepaste en geschikte maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaring en ongeoorloofde wijzigingen te vermijden. Als u de indruk zou hebben dat uw gegevens niet voldoende beveiligd zijn of er aanleiding is van misbruik van de door FOX & Co. Consulting verzamelde persoonsgegevens, aarzel dan niet om ons te contacteren via contact@foxconsulting.be.

Indien u geen mail van FOX &Co. Consulting meer wenst te ontvangen, gelieve dan een mail te sturen naar contact@foxconsulting.be met de vermelding "uitschrijven mailing".

Wenst u ons te contacteren?

Open van maandag t.e.m. zaterdag van 8u30 tot 20u30.